Hva skjer hvis grensene stenger om 5 år?

Dette har vært vårt viktigste test spørsmål siden oppstarten av arbeidet i Kambodsja. Vi har bygd med tanke på at vestlig personell og økonomi ikke kan komme inn i landet. Vi har utfordret kirkene rundt om i Kambodsja på å bygge en «billig» kirke. Nå er vi der at testen blir virkelighet:

Vår stab ruster nå opp for å bruke alle midler til å støtte og veilede landets kirkeledere. Allerede er misjonærer fra Frankrike, Tyskland, sør Korea, USA m.fl formelt nektet innreise, mens mange av oss andre er stoppet av manglende retur muligheter o.l.

Hva skjer nå?

I Kambodsja har vi minimums budsjetter og lagt opp mye av det vi gjør på måter som man lokalt kan ta over. Vi har trent lærere fra hvert av landets 25 fylker. Disse kan nå lede alene med støtte fra staben. Skulle man ikke kunne samle dem, slik som i Norge akkurat nå, så vil de kunne følges opp online.

I 8 år har vi gitt dem trening i å organisere kirka i lettbeinte huskirker, fremfor i store forsamlinger som krever bygg og økonomi. 125 evangelister kan dette. 40 av dem er allerede evangelister uavhengig av støtte. Disse huskirkene er superlette å forstå og å lede. Det gjør at en Huskirke lett forklarer neste landsby hvordan være Huskirke. Samtidig er innholdet så slagkraftig at det vokser disipler ut av huskirkene. Disipler som kan hjelpe andre inn i tro og disippelskap.

Agenda1 har i en årerekke undervist og modellert at kirke ikke er et bygg, en gudstjeneste eller en prest som gjør kirke på vegne av. Nå testes ideen om at disipler gjøre disipler inn i stadig flere samfunn som ikke tillater store mengder folk på et sted. Denne form for kirke kan aldri stanses. Verken i Kambodsja eller i Norge.

Staben i Kambodsja står fremfor en svært travel tid. Nå skal 2500 kirkeledere hjelpes til å brukes alt de har lært. Dette kan bli en ny vekkelsestid hvis vi er vise i våre prioriteringer og i våre metoder. Når en nasjon rystes er man ekstra åpen for å erfare en Gud som er trygg, uforanderlig og alltid nær.

Mens andre misjoner henter sine folk hjem, er vår misjon rustet for full innsats. Mens andre mister strategisk lederskap på feltet, har vårt lederskap vokst over lang tid inn i lede selvstendig og med høy kompetanse. Det koster ikke mye, men like fullt så koster det noe. Akkurat nå trenger vi 300.000 n.kr i friske midler. Det gir Dara, Sithuon, Sopheavey og teamene deres den slagkraften de trenger for å hjelpe landets kirker i å nå ut med håpet i Jesus.

Lyst til å bli med?

Til deg som gir: Vipps vekkelsen videre i Kambdosja: 580975 (IMI Internasjonal)

Til deg som ber: Vi etablerer bønne Messenger for deg som vil be vekkelsen videre i Kambodsja. Her får du nyheter fortløpende til inspirasjon i bønneinsatsen. Send ditt svar til terje@imikirken.no

Leave a Reply

%d bloggers like this: