Mye står på spill for kirka i Kambodsja

Nå stenges også Kambodsja ned. Forløplig er 10 personer maks grense for grupper som samles. Det er allerede ute forbud mot å samles i religiøse bygg, også kristne kirker. Da står mye på spill. Spesielt om dette blir en vedvarende situasjon. Flere scenarioer er mulig:

1. Folk blir vant til å klare seg uten kirke og vi vet at å leve tro alene er krevende. Kirke er per definisjon fellesskap og relasjon

2. Man blir vant til å se gudstjeneste på Internett. Allerede florerer det kristne som deler sine tanker i sosiale medier og de mest ressursrike gjør gudstjeneste på nettet slik at andre kan se på

Begge disse løsningene risikerer å gi bilder av kirke som er det motsatte av hva vi har undervist om de ti siste årene. Kirke er først og fremst disipler som istandsettes til å hjelpe stadig flere inn i etterfølgelse av Jesus. Små og mange fellesskap er ofte det mest effektive for å se dette skje. Det er ikke et «se på fellesskap». men «bli involvert fellesskap». Da må måten disse gruppene og denne istandsettingen skjer på være lett å forstå. Hvis man forstår kan man gjøre det og hvis man gjør det er det muligens multiplisere til mange.

Dagens situasjon og de løsninger de fleste kirkesamfunn velger i denne tida kan trekke de kristne i Kambodsja bort fra en dynamisk måte å være kirke på og over i en pasifiserende kirkestruktur.

Dette er staben i Kambodsja i full gang med å motvirke. Deres online undervisning snakker om hvordan være kirke på en enkel og dynamisk måte, hvordan etablere små enheter som sprer seg til mange. Mye står på spill nå. Vår fordel er at staben nyter stor tillit og har i ti år gitt modeller for hvordan en slik kirke kan se ut. Klarer de å nå gjennom frykt og usikkerhet? Klarer de å aktivere den kunnskap som kirkene allerede har fått? Klarer de å få lederne rundt om i landet til å etablere små disippelgjørende enheter som lett setter fler ei sving?

Følg utviklingen på imisjon.no

Når dollaren gikk i været ble dette prosjektet 200.000kr dyrere over natten. Vil du hjelpe oss økonomisk så kan du vippse til IMI Internasjonal på: #580975 Merk med Kambodsja

Leave a Reply

%d bloggers like this: