Hva sier Gud midt i krisa?

Ditt bilde av Gud vil gi ulike svar på spørsmålet. Hvis Gud har blitt en god Pappa Gud som vil deg bare godt, da lytter du gjerne til hans innsikter både i enkle dager og i krevende dager. Et bilde av Gud som streng og dømmende, vil oftere gi profetisk innsikter som kaller pandemien Guds straffedom. I et bilde av Gud som venn ser det annerledes ut:

I det krisa tok til, samlet vi staben i Kambodsja og fordelte oppgaver utfra en femfoldig innsikt. Aposteltypene begynte f.eks å forklare hvordan man setter opp en forenklet kirke i en tid hvor kirkebygget ikke kan brukes. Lærerne satte i gang å forberede undervisning som de mange huskirkene kunne bruke på deres samlinger og profetene begynte å lytte til Guds stemme. Her er noe av det de har delt så langt:

1. Fra historien om Jesus som sov i båten og som etter å ha blitt vekket, irettesetter disiplene for å ha lite tro, kommer innsikten om at de var trent og utrustet til selv å reise seg i båten og stilne stormen Markus 4, 38-41

2. Vær stille og vit at jeg er din Gud. Salme 46,11 Eller som nyeste oversettelsen sier: «Hold opp! Kjenn at jeg er Gud» Skal jeg hvile eller handle, skal jeg reise meg i båten eller hvile? De to oversettelsene gir til sammen en viktig helhet: å være og å gjøre, å vite og å kjenne, å trekke inn i stillheten og å utfordre uroen. Igjen et ord om at vi er gitt mandat til å reise oss i båten å ta kontroll over den indre stormen som av og til herjer. Men om mulig enda viktigere å søke Gud for når man skal hvile og når man skal handle. Dette utfra et ønske om å bli med på det Gud gjør, fremfor å prøve å trekke han med i det jeg gjør.

3. «Vær ikke redde! Stå fast, så skal dere få se at HERREN frelser dere i dag!…… HERREN skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2. Mosebok 14,13a+14 Denne innsikten minner om Leif Hetlands ord om at «jeg hviler fienden ihjel». Det er, i det å være i Guds nærvær, en effektivitet og en kraft som ved første øyekast kan virke som en motsetning. Men det er det ikke.

Leave a Reply

%d bloggers like this: