Nytt i Arne Viste saken

Slik oppsummerer Arne de siste ukers utvikling:

Jeg har 10 ting å takke for i dag!


1 At politiet denne uken har åpnet våre private kontier.
2 Det betyr at vårt private liv kan normaliseres igjen, og de akutte problemene er over.
3 At politiet også denne uken har åpnet bedriftens kontier.
4 At bot og inndragning på 2,9 millioner kunne betales med de penger som var satt til side til skatt og avgift.
5 At driften i Plog AS kan fortsette for alle dem som ikke var omfattet av straffesaken i Oslo.
6 At Plog AS også klarer innfri alle lønns- og feriepenge-forpliktelser til sine ansatte fra og med denne uken
7 At politiet har sagt de likevel ikke vil straffeforfølge Plog AS eller meg for de resterende arbeidsforholdene. Det er bevis for at de frykter domstolene.
8 At politiet viser at de mener alvor ved å foreta en rekke påtaleunnlatelser og henleggelser i disse pågående ansettelsene. Det styrker beviset for at politiet virkelig er usikre, selv etter Oslo Tingretts dom.
9 At det ikke er politiet som bestemmer om straffeforfølgning kan skje, men at jeg har rett til å kreve nye runder i rettsvesenet for å renvaske meg. En rett jeg benytter meg av i alle disse sakene som politiet prøver å lukke.
10 At også Stavanger Tingrett er på ballen for å få fremdrift i disse andre sakene som politiet ønsker henlegge.

Målet er ikke å fortsette med de ca 50 ansatte som politiet har valgt å la arbeide uten å straffeforfølge. Målet er en grundig avklaring av grunnlovsbestemmelsen for å gjenopprette verdigheten til alle de ureturnebare i Norge.

Skatteetatens krav mot Plog AS har av skatteetaten blitt utsatt på ubestemt tid, og heller ikke finansdepartementet bidrar til fremdrift. Det betyr at Plog AS nå ikke har akutte betalingsproblemer. Men etter at boten er betalt er vi likevel ikke likvide til å betale skyldig skatt den dag kravet kommer. For å opptre ansvarlig overfor enekreditor skatteetaten, har jeg spurt dem om de ønsker at Plog AS nå skal opphøre grunnet likviditetsproblemene. I så fall blir skyldige skatt slettet sammen med opphøret av selskapet, hvorpå de ansatte må overføres til nytt selskap Plog2 slik at driften kan fortsette. Eller så fortsetter driften av Plog som før, slik at vi over tid kan bygge opp tilstrekkelige midler til å gjøre opp for oss hele det skyldige skattebeløpet slik vi ønsker. Vi venter på skatteetatens svar.

Leave a Reply

%d bloggers like this: