Samler 16 misjonsorganisasjoner i oktober

Vi gleder oss til å være vertskap for Unåddkonferansen i Bergen i oktober. Et intenst døgn som gir innsikt i og fokus på de grupper i verden som har minst tilgang til friheten i Jesus. 16. og 17. Oktober blir et døgn med svært spennende gjester. Her er pressemeldingen som vi har sendt ut:

Nasjonal stormobilisering for Unådde folkeslag

Påmelding her!


I midten av oktober samler rekordmange misjonsorganisasjoner seg i Bergen for å løfte fokuset på alle de folkeslag som ikke har hørt evangeliet.
-Etter en vellykket start i fjor, blir det i år en ny Unådd konferanse. Denne gangen samler det meste av norske misjonsorganisasjoner seg til mobilisering for verdens unådde, sier Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering.


Sammen med fjorårets arrangører, som var IBRA, Credokirken, AsiaLink og Troens Bevis Verdens Evangelisering, er Glenn Tønnessen veldig fornøyd med at konseptet fortsetter på et større, nasjonalt nivå i år.
-2019 var et prøveår for å teste om konseptet var bærekraftig. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. I ettertid tok vi kontakt med organisasjoner som ser unådde folkegrupper som en vesentlig del av sin virksomhet. Nå har vi 16 arrangører, i fjor var vi fire, det er utrolig flott, forklarer han.

Blant de nye aktørene i år er blant annet NORME, som er en paraply for misjonsorganisasjoner i Norge, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, UIO og Normisjon.
-Vi synes også at det er flott at aktørene representerer en stor bredde innen kirke- og misjonslivet i Norge, sier Tønnessen på vegne av arrangementskomiteen.
Per Ove Berg fra Credokirken tilføyer at konferansen åpner for ett nytt samarbeid som på tvers av organisasjoner ikke har vært sett på misjonsfronten i Norge tidligere.
-Dette er en historisk mulighet til at kristne i Norge kan mobilisere og samarbeide for å bidra til at alle unådde folkeslag kan nås med evangeliet i vår generasjon.


Blant hovedtalere på den to dager lange konferansen er en av tallknuserne fra Joshua Project i USA, Dwain Frasier. Joshua Project jobber med å kartlegge alle verdens folkegrupper og i hvilken grad de er nådd med evangeliet. Misjonsmobilisator og tidligere misjonær i Sør-Asia, Jeannie Marie, deltar også. I tillegg kommer Troens Bevis sin feltledere fra ett av Sørøst-Asias største land, som også er helt stengt for vestlige arbeidere. Han har utviklet et unikt konsept som utruster nasjonale troende til å nå sine egne med evangeliet, med forbløffende resultater. Hele landsbyer kommer til tro og blir døpt i all hemmelighet.
-Formålet med konferansen er å samle aktører som har fokus på unådde folkeslag slik at vi kan lære av hverandres erfaring, inspirere hverandre og samarbeide der det er naturlig. Alt dette gjør vi for å skape en bevissthet rundt de minst unådde folkeslagene i verden, sier Tønnessen.


Den 16. oktober blir det samling for ledere i Credokirken i Bergen, mens det lørdag den 17. blir åpent for alle som ønsker å delta. Konferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28. Påmelding: Unåddkonferansen.no.
Arrangørene er: AsiaLink, BlitzPartner, Credokirken, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Frontiers, Gå Ut Misjon, IBRA Media Norge, IMI-kirken, Israelmisjonen, NORME, Normisjon, Salt & Glocal, Tent, Troens Bevis Verdens Evangelisering, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe.

Leave a Reply

%d