Møte med Kambodsja forandret Arne Viste

I et intervju med Dagen forteller Arne Viste om hva som skjedde da han var med på teamtur til Kambodsja. Hver vinterferie arrangerer IMI-kirken teamtur til Kambodsja. Turen har opptil 50 plasser og gir et sterkt møte med folket i landet og med tro som sprer seg gjennom mirakler, godhet og forkynnelse. Det er overveldende og gjør mye med oss. For Arne Viste skulle det bli en kursendring som endte på direkte nyhetssending noen år senere:

Til Dagen forteller Arne: «Vi dro til Kambodsja med IMI-kirken i 2012. Der fikk jeg et sterkt møte med Guds kjærlighet. Jeg så hvordan samfunnet i Kambodsja i stor grad preges av korrupsjon, fattigdom og nød, og hvordan Gud var sterkt til stede i form av helbredelse og mennesker som levde med en helt annerledes tro på Gud.»……

«Denne turen preget meg såpass at jeg dro hjem, sa opp jobben, og startet bedriften Plog AS. Jeg følte Gud kalte meg til å ta opp kampen for ureturnerbare asylsøkere i Norge. Og Gud har vært trofast. Vi har mat og klær, og jeg er fortsatt en fri mann som ikke er satt i fengsel enda.»

Vanligvis åpner ny påmelding 1. Pinsedag. For 2021 velger vi å vente til vi vet hvordan tiltakene i Asia blir angående Corona virus og påfølgende reiseråd fra UD. Vår ambisjon er å gjennomføre aksjon i uke 9 i 2021, men vi avventer.

Leave a Reply

%d bloggers like this: