Systemfeil taes opp i Stortingets spørretime:

Karin Andersen (SV): I mediene i 2018 og 2019 kom det frem at asylsøkere med endelig avslag på opphold som var i arbeid fram til 2011 betalte trygdeavgift uten å være medlemmer i folketrygden. Vi er kjent med at flere av de rammede fortsatt ikke har fått tilbake feilberegnet trygdeavgift, til tross for at de har henvendt seg til skatteetaten om dette.
Hvor mange anslås å være omfattet av den eventuelle systemfeilen, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp i den?

Begrunnelse:

Vårt Land meldte 2. desember 2019 at skattemyndighetene kan ha krevd inn trygdeavgift for 79 papirløse uten at de var medlemmer i folketrygden. Vi er også kjent med at andre har henvendt seg til skatteetaten om dette direkte, uten å få svar. Det vil si at de papirløse har måttet betale for rettigheter de er avskåret fra.
I et brev til skattedirektoratet 3. april 2019 ber organisasjonen Mennesker i Limbo (MiL) om at det «fastsettes et nytt skatteoppgjør for disse og at trygdeavgiften tilbakebetales». I brev 7.3.2018 til Sandnes kemnerkontor ber en av de rammede om det samme for sin egen del.
Feilen skriver seg tilbake til før praksisendringen i 2010/2011, da skattedirektoratet tok skattekortet fra denne gruppen skattytere. De fikk ikke bli medlemmer i folketrygden, men de fikk skattekort og lov til å arbeide. Dermed betalte de for rettigheter de ikke hadde. Trygdeavgiften var på 7,8 % av brutto lønnsinntekt i årene før 2010.

Svar kommer senere fra Røe Isaksen

Leave a Reply

%d bloggers like this: