IMISJON

Monthly Archives: September 2020

Så lenge en urettferdig tyning av de lengeværende asylsøkerne fortsetter, vil Arne Viste og vi andre stå opp for dem. De kan nekte prøving av saken i høyesterett, de kan bruke alle midler, men kampen fortsetter. Siste nytt er at skatteetaten går til det uvanlige skritt å kreve skatt av arbeidstakeren Arne Viste og ikke av firmaet som allerede har krevd inn skatten fra han. Her ser du Arnes oppsummering av denne… Read More

Som en bieffekt av Arne Viste sin kamp for de lengeventende ble det synlig at den norske stat urettmessig har tatt inn millioner i avgifter fra de lengeventende. Nå svarer finansministeren:

Staten ville i utg.pkt gi bot på 600.000kr for å brukt arbeidskraft fra bemanningsbyrået Plog. Saken kom opp i Oslo Tingrett 30. aug. Idag falt dommen med en enstemmig frifinnelse. Det er fullt mulig at staten anker, men retten har etter en “skjønnsmessig helhetsvurdering vurdert at foretaksstraff ikke ilegges.” Dette er en spesielt viktig sak. Arne Viste har hele tiden stilt splørsmål med at påtalemakten ikke går direkte mot Plog. Det å… Read More