Skatteetaten vil slå Arne Viste konkurs

Så lenge en urettferdig tyning av de lengeværende asylsøkerne fortsetter, vil Arne Viste og vi andre stå opp for dem. De kan nekte prøving av saken i høyesterett, de kan bruke alle midler, men kampen fortsetter. Siste nytt er at skatteetaten går til det uvanlige skritt å kreve skatt av arbeidstakeren Arne Viste og ikke av firmaet som allerede har krevd inn skatten fra han. Her ser du Arnes oppsummering av denne ukas nyheter:

Jeg kan melde om høy aktivitet og mye positivt i Plog AS, men også enkelte utfordringer.

Stavanger Tingrett fredag 25.09.2020 fra kl. 09:00. Det er konkursbegjæring mot meg personlig for personskatten i 2018. Plog AS fulgte skattebetalingsloven og foretok skattetrekk ihht. skattekortet, og har satt pengene til side. Skatteetaten er informert, men vil likevel ikke kreve pengene fra Plog, men direkte fra meg personlig i strid med skattebetalingsloven. Jeg aksepterer ikke slik dobbelt skattebetaling, og dermed må vi ta det i tingretten.

Takk for alle støtte. Det er fortsatt krevende og ufine prosesser, men jeg er fortsatt ved godt mot.

Saken ble utsatt fra 11. September og vil bli en dobbelsak. Også Plog trues med konkursbegjæring. Vi har fått med oss en dyktig konkursadvokat fRa PWC. Hun har levert et glitrende prosessskriv som motsvar til skatteetatens presentasjon av saken.

Hun viser stor innsikt i historikk og sakens kjerne. Bl.a at hovedproblemet er at Skatteetaten ikke vil svare på et helt enkelt spørsmål om hvordan Plog kan betale skatt for sine ansatte. Underlig at de nå heller velger rettsak fremfor å fortelle hvordan innsamlet skatt kan betales inn. Mulig vi får svar på fredag?

Leave a Reply

%d bloggers like this: