Hver dag!

Gjennom Pandemiens mange utfordringer har kirka i Kambodsja ikke latt seg stoppe. Hver dag

i det siste har det kommet inn bilder og historier om en eller flere som har begynt å tro på Jesus.

Sist fredag kom det bilder fra en av evangelistene. Siste tre måneder har 40 blitt nær venn med Jesus. På fredag var de klar til å bli døpt:

Pandemien har nok i perioder bremset kirka, men det er inspirerende å se hvor klar de var til å takle de utfordringer som pandemien brakte. Fra 2010 har vi jobbet sammen med store deler av kirka utfra spørsmålet: Hva vil skje med kirka hvis grensene stenges om fem år? Det har bl.a vært viktig at all kompetanse og reelt lederskap sitter på innsida, at økonomi ikke spiller for avgjørende rolle i å få kirka til å fungere og at stadig mer av grunnstrukturen ikke er låst til en pastor og/eller til kirkebygget. Dette skulle vise seg å bli en svært vellykket strategi. Veldig lite av arbeidet har stått på vent og kirka kommer mange steder styrket ut av pandemien.

Nå trenger de at vi mobiliserer sammen med dem. Mange nye dører er vidåpne og stadig oftere kommer det meldinger om at enda noen har sagt ja til Jesus.

Hvis du har muligheten til å hjelpe så vil 100.000 kr være nok til å dekke de mest umiddelbare behovene. Alle typer gaver vil bidra til at kirka når enda flere med evangeliet.

Vipps vekkelsen videre:

IMI Internasjonal #580975

Leave a Reply

%d