The Send? Ka då ittepå?

Fantastisk å være over 1600 på lørdagens the Send. Vi har ringt over 1000 telefoner de siste dagene og tror at den bevegelse som er skapt er en prosess. Derfor inviterer vi til en rekke små og store samlinger utover sommeren og høsten. Se kalenderen her:

JUNI

Utsendt? 18 juni

I IMI-kirken, samme sted som the Send, søndag 18.juni fra 13:00-14:30 møtes i, spiser litt mat, og har en kort prat for veien videre for deg som kanskje muligens  har et kall til misjon. Gratis! 

Påmelding: terje@imikirken.no

Åpen Verden i Grimstad
Bli utrustet for korttids misjonstur. Boot Camp er i slutten av juni

Kontaktperson: Kristian Nesbu Vatne – kristian@norkirkenvennesla.no
Påmelding til Boot Camp: https://app.checkin.no/event/55706/åpen-verden—boot-camp 

JULI

UL

bli med på ungdomsleir i IMI forum 11.-15. juli
*16+

Påmelding: https://ul.no/
 

AUGUST 

Reborn Rogaland 

For deg mellom 13-19 år. Den 7. August kl.17 til den 10. August kl.12, blir det aktiviteter, lovsang, møter, leker og god stemning på Himmel og Hav. Det blir GULL!! 🎉. reborn@ywamrogaland.no Påmelding: https://app.checkin.no/event/57690/reborn-rogaland-2023

SEPTEMBER:

Utsendt konferanse søndag 24. sept 
Bli med UiO, IMI og andre menigheter på en misjonskonferanse i IMI-kirken med fokus på kirkeplanting og business.

Kontakt: terje@imikirken.no
Påmelding: https://app.checkin.no/event/56474/utsendt

OKTOBER

 “Frontline” misjonskonferanse 20-22 oktober

Bærer du på et misjonsengasjement? Vi ønsker å inspirere deg til å holde dette fokuset levende gjennom ungdomstiden, inn i studietiden. Bli med på Frontline på Tryggheim VGS på Nærbø 20.-22. oktober.

Kontaktperson: Knordhus@nlm.no

Unådd-konferansen i Bergen 27-28 oktober.

Kanskje den største misjonskonferansen i Norge. Bli med å ha fokus på verdens unådde folkeslag og hør talere fra de vanskeligste områdene i verden.Inspirasjon og god tid til å lære, lytt og spørre erfarne misjonsledere om hva du lurer på.

Info: https://unåddkonferansen.no

Leave a Reply

%d bloggers like this: