Vekkelsen på Vegårshei

Vi besøker flere av vekkelses stedene i Norge denne sommeren. Først ut er Vegårshei. Se video her:

Det sies at hver generasjon har hatt sin vekkelse på Vegårshei. Den største tok fart på 1870-tallet. Motvillig i begynnelsen, men stadig mer frimodig ble Knut Aas en lederskikkelse på heia. Sammen med sin bror og stadig flere vakte gikk vekkelsen dypt og bredt. Det fortelles at en gjeng på 38 menn gikk hele natten for å forkynne om Jesus i andre bygder.

Presten gjorde mye for å stoppe vekkelsen, men lyktes dårlig. Men hans iver førte til etableringen av Guds menighet på Vegårshei. Bygda er fremdeles idag den med flest innbyggere som ikke er medlem av den norske kirke.

Forandra liv og tegn&under gav vekkelsen fart. Det førte til samfunns endringer. Det sies at ingen enker fikk bo alene, men fikk flytte til storgårdene på heia.

Vil det bli vekkelse på Vegårshei igjen? Igjen begynner det å sive ut historier om forvandlet liv og folk som kommer til tro på Jesus. Høgtun bedehus valgte å fortsette møtene i hele sommer utfra det Gud gjør i blandt dem.

Samtidig kan forskjeller og avstand mellom menighetene begrense omfanget av en vekkelse i dag. Vil det være vilje til å vektlegge det som samler fremfor ulikheter? Vil man være villig til å ikke tenke på sin egen forsamling fremfor enhet blandt Guds folk? Vil man være villig til å invitere med, gjøre opp konflikter og gi Jesus rom? Slett ikke umulig med så mye flotte folk, men dette kan, sett utenfra, være elementer som vil prøve å stoppe eller begrense en kommende vekkelse på heia.

Løftene over Norge handler mye om at Gud tenner opp ild på sted etter sted. Kanskje blir den neste vekkelses boka hetende “Det brenner på heia”. En viktig del av løftene er at det er Gud som tenner ilden. Det er på en måte nytteløst om vi prøver å tenne ild. Vår jobb er å forvalte ilden når den først har tatt fyr. Ingen lett oppgave. Det trenges lederskap og enhet mellom de ulike deler av Guds folk. Der hvor Jesus får være i sentrum, der hvor det er Gud som blir gitt rom som Far, Frelser og hellig Ånd, der kan ilden spre seg langt utover det vi trodde var mulig.

Leave a Reply

%d bloggers like this: