IMISJON

Onsdag 8.januar, foran Domkirken i Stavanger, kl 17 drar IMI-kirken, sammen med Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) og biskopen i Stavanger i gang en støttemarkering for den kampen som Arne Viste kjemper....

Idet Arne Viste gikk ut av tingretten frøs politiet alle familiens bankkonti. Også fremtidige konto vil omfattes av vedtaket. Dette har fortsatt siden 3. Oktober. Hvor lenge politiet har tenkt å...

Arne’s kamp begynte med et møte med en familiefar fra Eritrea som i 2011 så familien bli satt under et forferdelig press. De hadde allerede en krevende situasjon av å ikke...