IMISJON

Dette skal ikke handle om Corona, men gi meg to minutt for å snakke Corona likevel:

Gro Harlem Brundtlands legendariske ord kan brukes til så mye, men jeg mener hun setter ord på en identitet som vi i Norge har hatt i generasjoner: I oppbyggingen av landet...

I det IMI kirken er i ferd med å avslutte sin Rettferdighets søndag passeres en milepæl i kronerullingen til Arne Viste sin kamp for de rettferdighetsløse:

Slik oppsummerer Arne de siste ukers utvikling:

Siden vi kom ut av Oslo Tingrett i fjor har politiet fryst familiens bankkontoer. Arne og familien har overlevd ved å tyne huslånet. Nå trenger de vår hjelp:

Så kom beskjeden vi ikke håpet på, men ante kunne komme. Høyesterett gir lagmannsretten grønt lys for å ikke ta opp ankesaken som Arne Viste har ført for de lengeventende. Hva...

Onsdag 8.januar, foran Domkirken i Stavanger, kl 17 drar IMI-kirken, sammen med Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) og biskopen i Stavanger i gang en støttemarkering for den kampen som Arne Viste kjemper....

Idet Arne Viste gikk ut av tingretten frøs politiet alle familiens bankkonti. Også fremtidige konto vil omfattes av vedtaket. Dette har fortsatt siden 3. Oktober. Hvor lenge politiet har tenkt å...

Arne’s kamp begynte med et møte med en familiefar fra Eritrea som i 2011 så familien bli satt under et forferdelig press. De hadde allerede en krevende situasjon av å ikke...