IMISJON

Vi tror vi går inn i en tid hvor mange flere vil reise ut i misjon. Et viktig sted for å prøve ut ulike land og situasjoner er kortidsteam. Her er...