IMISJON

Vi sliter med å finne ord på hva som skjedde i Bangkok i forrige uke. Vår ambisjon er at samlingen ikke skal være konferanse, men familie samling. Her er noe av...