IMISJON

Etter besøk i 9 fylker er det spesielt en ting som står ut:

Stadig oftere trues det med å ta statsstøtte bort fra kristne menigheter. Hva om vi svarte med å si nei takk?

Vi tror vi går inn i en tid hvor mange flere vil reise ut i misjon. Et viktig sted for å prøve ut ulike land og situasjoner er kortidsteam. Her er...

Kirkebygg har noe for seg i kalde strøk og i regntiden i varmere strøk, men kan i mange tilfeller være nærmere en forbannelse enn en velsignelse:

Manaet er en del av staben i Kambodsja. Da hu for 20 år siden ble en kristen, gikk tanta hardt ut mot henne.

Her fått tillatelse til å dele et heftig og spennende profetisk ord som angår Norge:

Mulig at stormøtene nærmer seg slutten på Vigeland. Ingen vet, men det vil ikke være unaturlig om vekkelsen må finne nye former og veier etterhvert. Og her ligger en av de...

Livet ble snudd opp-ned og skulle forandre Norge i dypet. Men det ble ingen lett vei å gå:

En statskirke prest ble overveldet av den Hellige Ånds ild. Det skulle få følger for Norge fra sør til nord:

Vekkelse er også å stå opp mot urett. Da vi besøkte folkemord museet i Yerevan var Bodil fra Kragerø en av heltene som ble gitt stor plass og status. Her ser...