IMISJON

Denne våren har IMI-kirken besøkt nesten 100 menigheter for å lytte og lære fra de erfaringer som menighetene har fra tida med pandemi. Her er en video samtale fra tirsdag 15....

Vaso og Margaretha har startet og leder en menighetsplanting i Albania. Det som har skjedd det siste året er rett ut enormt:

Gjennom Pandemiens mange utfordringer har kirka i Kambodsja ikke latt seg stoppe. Hver dag

Kort om Lammers vekkelsen: (fra Wikipedia) Under et studieopphold i Tyskland kom han i et miljø hvor han ble døpt i Den hellige ånd. Det skulle snu det meste på hodet: