Fantastisk å se Guds kraft virke gjennom skjerm til folk som sitter på et helt annet sted:

Sithuon og Dara har hver uke fem ulike skjermmøter med Lærermisjonærene. De trener til vanlig 2500 ledere i hele Kambodsja. Nå hadde en av dem, pastor Theurn mye smerte i en arm. Hun kunne ikke løfte den p.g.a smerte. Etter 2 runder med bønn tester hun armen igjen. Her er det som skjer:

Read More

Sithuon og Lysom har tatt med seg ungene for å modellere hvordan kirke ser ut i den nære familien.

I en tid da kirke er redusert til helt små grupper er det viktig at noen viser hvordan dette kan gjøres. Det som er ekstra nydelig er hvordan de lar ungene få en tydelig plass og at de har verdi i Guds familie.

Selv om du ikke skjønner så mye er dette sterke scener:

www.facebook.com/cambodia.churchgrowth/videos/2473939042920665/

I løp av de første ti timene har over 1000 sett sendingen deres og stadig flere lar seg inspirere!

Arbeidet i Kambodsja er strukturert for å kunne fungere også når pandemier begrenser handlingsrommet. Det har vært viktig for oss å jobbe utfra spørsmålet: Hva skjer hvis grensene stenges om fem år? Det var viktig for oss å sikre at slagkraften og ledelsen befinner seg på innsiden av grensa. Det var viktig at om vi vestlige ikke kan være på feltet lenger så skal arbeidet kunne fungere for fullt. Vi har valgt en hovedmodell som tåler at kirkebygg stenges og at prestene ikke kan gjøre kirke som før. I all usikkerheten som Corona har skapt har Sithuon og teamet stått støpt og leder ann nå som myndighetene åpner for grupper opptil 10 personer.

Nå trenger de vår hjelp.

Vipps gjerne vekkelsen videre i Kambodsja ved å gi din gave til IMI Internasjonal # 58 09 75

Ukentlig får vi inn rapporter fra evangelistene og kirkelederne i Kambodsja om nye som sier ja til Jesus og blir lagt til huskirker. Det er spennende å se hvordan arbeidet i Kambodsja ikke lar seg stoppe selv om restriksjonene hindrer kirka til å samles i kirkebygg. Det er særlig strategien med å starte huskirker der folk bor som gjør at kirka er vanskelig å stoppe. Her er bildene som kom fra Pursat fylke idag. Enda en landsby er nådd med evangeliet og nå var det tid for dåp i naturskjønne omgivelser: (Tekst fortsetter under bilder)

Det er evangelist Bora og Samet som leder ann i dette området. De er begge blandt evangelistene som fortsetter etter at fem års støtteprogram har gått inn i en selvforsørgende fase. Hver sjette måned kommer de fremdeles inn til samling sammen med de andre 120 evangelistene i Kambodsja. De trenger din støtte og du kan vippse dem via IMI Internasjonal på #58 09 75

Mange misjonsorganisasjoner har valgt å hente sine misjonærer hjem under Corona utbruddet. Det får dels store konsekvenser hvis arbeidet er mer eller mindre avhengig av misjonærene. I Kambodsja har IMI Internasjonal 125 evangelistmisjonærer, 35 lærermisjonærer og en stab på 8 trente ledere. Ingen er kalt hjem. Alle er i fullt arbeid. Her ser du hvorfor:

Read More

Media fatter interesse for hvorfor det er fullt trøkk i misjonsarbeidet utfra IMI-kirken. Les her intervjuet med Steve Bruns:

Read More

Som et ledd i å følge opp ungdomslederne kjørte Dara, Sokhom og Chanrith i gang talk show for ungdommene. En time med tull og tøys, undervisning og lovsang i et land som ikke har like mange påske tradisjoner som europeiske land. Og det funket. Det er rett under 2000 som har sett sendingen nå noen timer etterpå. Det geniale er at de på denne måten setter ungdommene i gang med å danne små huskirker der de nå er. Mange har forlatt storbyen og er nå hjemme hos familien. Det gir mulighet til å ta familien inn i et møte med Jesus. Mange av ungdommene var ikke kristne da de dro og har møtt troen i storbyen.

For andre er talk showet en styrking av det lokale ungdomsarbeidet. Hva gjør vi når vi ikke kan samles, hvordan leder vi, hvordan skaper vi trosfellesskap selv under lock down?

Sånn så det ut da jeg fulgte sendingen hjemmenfra:


Du kan se live sendingen ved å søke opp Impuls Cambodia. NB: ligger på deres Khmer side.

Ditt bilde av Gud vil gi ulike svar på spørsmålet. Hvis Gud har blitt en god Pappa Gud som vil deg bare godt, da lytter du gjerne til hans innsikter både i enkle dager og i krevende dager. Et bilde av Gud som streng og dømmende, vil oftere gi profetisk innsikter som kaller pandemien Guds straffedom. I et bilde av Gud som venn ser det annerledes ut:

I det krisa tok til, samlet vi staben i Kambodsja og fordelte oppgaver utfra en femfoldig innsikt. Aposteltypene begynte f.eks å forklare hvordan man setter opp en forenklet kirke i en tid hvor kirkebygget ikke kan brukes. Lærerne satte i gang å forberede undervisning som de mange huskirkene kunne bruke på deres samlinger og profetene begynte å lytte til Guds stemme. Her er noe av det de har delt så langt:

Read More

Hver uke følges våre Lærermisjonærer opp av Dara og Sithuon. Jeg har fått lytte til noen av samtalene og det er inspirerende å høre hvordan de som nå reiser hjem til sine landsbyer benytter anledningen til å starte nye huskirker, hvordan man går langt i godhet gjennom matutdeling når matprisene skyter faretruende i været og hvordan våre mange misjonærer nå bruker tida til å istandsette flest mulig slik at veien til tro på Jesus blir så kort som mulig for landets 16 millioner innbyggere.

I Kambodsja er det fullt trøkk. I noen provinser full lock down, i andre mulig å samle noen til trening. Vi har 125 Evangelistmisjonærer. 35 lærermisjonærer, 8 i stab, 600 IMPULS ungdommer, mange Agenda1 menigheter. De bruker alle midler for å sette folk i nærkontakt med troen på Jesus. Her er noen bilder fra det som foregår akkurat nå:

Read More

For en giverglede !

Palmesøndagens kollekt i IMI kirkens mange små gudstjenestefellesskap gikk til kirka i Kambodsja. Selv om Kambodsja er i lock down er det fullt trøkk utfra misjonærene våre i landet. Vi har strukturert for en tid som dette og nå er det en svært spennende tid for Kambodsja.

Derfor er det enormt oppmuntrende at IMI familien og venner rundt om i Norge slår til med en fantastisk kollekt. I kveldstimene ser strømmen av store og små beløp ut til å roe ned noe og vi har så langt passert 39.000kr. Det er helt fantastisk! Tusen takk til alle dere som på denne måten heier på kirka i Kambodsja.

Hvis du ikke rakk å gi, men vil bidra så kan du benytte Vipps nr: 580975 (IMI Internasjonal)

Pastor Navy er en av 35 lærere. Her organiserer hun en stor matutdeling fra menigheten hun leder. Viktig i en tid da markedet stenger og matprisene stiger betydelig i Kambodsja

Misjon i krise?

Tankevekkende artikkel i Norge iDag om hvordan misjonen ulike steder responderer på konsekvensene av Korona-krisen.

Du leser den her!

Et lite utdrag her: