Imi Internasjonal har fra 2010 bygget bloggside av siste nytt fra arbeidet. Unike brukere har vært opp til 5000 på en måned. I 2020 bygger vi videre på denne erfaringen og lanserer imisjon.no:

Ny aksjon tar form:

Jin Samuel er intern på Imi Internasjonal og er akkurat nå med team i Kambodsja for å forberede Godhets&Evangeliseringsaksjonen 2020. Her ser du hans første videorapport: ( klikk på link under bildet)

public.db.files.1drv.com/y4myIZvmv6PymN2vP1B1WdqVHqDGZviBO9u90LEdpipFgKC5HjAubeAAv4J3g6SJrKKP7wddsLGdfyjAcllbKEFkpUjRW9TbXVFwmERIJvRmg_-KZlDx34Y0N8UDuTGwS7Zx1MHesWI1B52W200o_qN5CSkF_cTcCB_wLOiSTvXziXRORJYBCs24CzUAAoSdPL2NKPCcTcvOQuayyq8ezbaXg/VID_20200115_160346.mp4

Onsdag 8.januar, foran Domkirken i Stavanger, kl 17 drar IMI-kirken, sammen med Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) og biskopen i Stavanger i gang en støttemarkering for den kampen som Arne Viste kjemper. Vi håper å skape et lyshav av fakler, lommelykter og mobiler som et symbol for at Arne og de lengeventende ikke står alene. Endel politiske partier og interesseorganisasjoner står sammen med oss.

Kjell Inge Torgersen og Sjokk Sosialistisk kor bidrar med sang

Arne Viste forteller om hvorfor han ikke har tenkt å gi seg i kampen for de rettferdighetsløse.

Familevennlig arrangement som varer ca en time. Fremmøte ved Domkirka i Stavanger før kl 17. Mulighet til å få en fakkel så langt lageret rekker. Hvis du vil støtte Arnes kamp kan du vippse til #93846

Arrangementet legges til Yemane dagen. Han hadde lenge rekorden i ventetid på motak. Etter 24 år orket ikke kroppen mer og han døde på mottak på Bømlo den 8. januar 2016. Da hadde han vært på flukt fra sitt hardt prøvde Eritrea siden 1970 tallet. Bildet under er tatt av Tine Poppe som laget en serie om Yemane kort tid før han døde:

«Petter Dass prisen deles årlig ut av Vårt Land til en person som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte.» Dette er tjue sjette gangen prisen deles ut.

Rammene for utdelingen er Adventskonserten i Oslo Domkirke kl 18 torsdag. På plass for å feire Arne Viste er bl.a Martin og Irene Cave og IMI Oslo sitt lederpar Eirik og Nora. Også Normisjonsleder Kristian Ødegård er blandt heiagjengen.

Idet Arne Viste gikk ut av tingretten frøs politiet alle familiens bankkonti. Også fremtidige konto vil omfattes av vedtaket. Dette har fortsatt siden 3. Oktober. Hvor lenge politiet har tenkt å holde på slik kan ingen gi oss svar på. Folkets givervilje holder dermed liv i familien Viste. Alle familiens lønninger kommer også inn på kontoer som er blitt fryst. Dette er jo ikke greitt, men uansett hva de tenkte det skulle føre til, så lykkes det ikke fordi langt over 1000 mennesker har villet det annerledes:

Arne’s kamp begynte med et møte med en familiefar fra Eritrea som i 2011 så familien bli satt under et forferdelig press. De hadde allerede en krevende situasjon av å ikke kunne bli og ikke kunne reise hjem.

Tynes hardt:

I Februar 2020 er det tiende gang at vi er med kirka i Kambodsja på Godhets &Evangeliseringsaksjon.

Med egne øyner ser du Guds rike bli synlig. Se Gud gi ut mirakler og frelse. Kom tett på ei kirke i vekkelse! Få erfaringer som ligner på Apostlenes Gjerninger.

Her ser du alt du trenger for å melde deg på.

Allemannseie

De siste årene har utfordret oss. Ikke bare en enorm vekst i antall land og menigheter som har blitt med på det Gud gjør, men enda mer i å forstå hva Gud faktisk gjør og hvordan vi kan la være å gå i veien for hans verk og prøve etter beste evne å forvalte den bevegelse som Gud har satt i gang.

Varselskudd: