Dag 4: en mektig finale

Vi er ferdig med den 10. Årgangen av Godhets&Evangeliseringsaksjonen. Her ser du hvordan det gikk:

Lars Rune med team hadde fått mye nei langs hovedveien. Da møtte de en gutt som ikke kunne gå:

Dag 3 ble krevende. Men i vår svakhet er han sterk:

Dag en var fantastisk og svært dramatisk. Aggregatet var erstattet med et nytt og hele teamet var fokuserte fra tidlig morgen til godt etter solnedgang. Dag to skulle vise seg å bli en dag med mye mirakler:

Barnevekkelse?

På dag to i Kambodsja utspant det seg et mektig skue:

For en dag! To minutter før invitasjonen til frelse gikk aggregatet varmt og all strøm forsvant. Med 1100 til stede var mye på spill. Se dagens video om hvor kaos det ble:

Førstkommende mandag er Godhets&Evangeliseringsakjonen i gang i Kambodsja. Mye skal klaffe og kirkene jobber iherdig med å bli klar i tide. Her kommer det bilder fra dennes ukens siste finpuss:

Nytenkende misjon

Svært ofte hører vi at evangeliseringsaksjoner med mange opprakte hender aldri blir noe varig mengde av troende. Det jobber vi beinhardt med å motbevise gjennom en nytenkende misjon:

Konseptet har vi kalt Umiddelbar Huskirke. I det hundrevis har stått foran scenen og bedt frelsesbønn ropes man opp stedvis. Når de hører sin landsby ropt opp går de over til skyggefulle steder hvor stoler står klare i ring. Her står det også trente huskirkeledere klar til å gi de nykristne en smak av disippelliv. Før den første huskirken i deres liv er over, avtales ny samling i deres eget nabolag. Her er det bilder fra siste øvelse på nettopp dette med å samle dem i Huskirke etter landsbynavn:

Idag ble det kjent at Lagmannsretten har avvist anken i Arne Viste saken. Arne selv fikk nyheten like før han gikk på flyet til USA. Han sier at han så fort som mulig vil se på innholdet i avslaget med sin advokat. Her er pressemeldingen fra IMI-kirken:

Vi er overrasket over utfallet. Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i dette spørsmålet. Grunnlovens rolle har jo vært hovedanliggende for Arne Viste, da denne ser ut til å si noe helt annet enn Utlendingslovens forbud.

Hvis domstolen nå lukker behandlingen uten å gå skikkelig inn grunnlovens rolle så er jo det skuffende og tankevekkende. Vi opplever fra vårt ståsted at dette ikke er nok belyst og håper og tror at høyesterett vil kjenne behov for å se på denne saken. Heller ikke ankeavslaget begrunner hvorfor grunnloven ikke er relevant, men slår fast, slik vi leser det, at det bare er slik. Denne saken hvor så mye menneskelig lidelse er involvert, vil trenge at saken drøftes dyptgående fra juridisk hold.

Hovedproblemet er fremdeles at opp til 3000 mennesker i landet vårt tynes på en måte som vi som kirke ikke kan forholde oss stilletiende til. For dem er det fremdeles ingen løsning om domstolen skulle velge å ikke se inn på saken videre. Det er det mest smertefulle i denne saken.

Vi vil stå med Arne og støtte han i å finne gode veier videre i hans kamp for de rettferdighetsløse. Den kampen er ikke bare hans, vi som kirke står tett ved hans side.

Egil Elling Ellingsen
Pastor i IMI kirken

For medie kontakt : Terje Høyland 47279194

For å lese Borgartings avgjørelse, så er dette saksnummer: 19-177624AST-BORG/04 (Se også side to av denne bloggen)

Foto: IMI-kirken /Karla Faur

Aksjonen i Kambodsja i fare?

Mange har spurt om Corona viruset kan stoppe Godhets&Evangeliseringsaksjonen . Det ser så langt ut til å

ikke være et problem. Fire av de norske deltakerne har måtte avlyse turen fordi de har flight via Kina som er kansellert. Utover det er det ingenting som tyder på at viruset vil ha innvirkning. Utenfor Kina er det forløplig svært få tilfeller og de som dør er i hovedsak folk med lavt immunforsvar. Til sammenligning dør 900 nordmenn hvert år av den vanlige vinterinfluensaen. Men en virkelig utfordring i år er at første aksjonssted ikke har fått tillatelse enda. Imorgen skal fylkeslederne oppsøke guvernørens kontor for å se om det kan bli en løsning. Det er forløplig ikke sagt noe om hvorfor svaret trekker ut.

Aksjonen i Kambodsja skal av stabelen for tiende året. De 9 første årene har vi sett over 13.000 nye si ja til Jesus. Bare de tre siste årene er det startet over 1000 nye huskirker for å se de nykristne vokse til disipler av Jesus. I år har Morten Berge og Dara vært med team til akajonsområdene tre ganger for å trene lokale huskirkeledere. Dette er en del av UmiddelbarHuskirke konseptet vårt hvor det tar minutter fra de nykristne har bedt frelsesbønn til de sitter i sin første Huskirke. Disse huskirkene er delt inn etter landsby og gjør det lettere for folk å bli med når gruppa treffes uka etterpå i deres eget nabolag.

Vekkelsen i Kambodsja er det mulig å støtte økonomisk ved å bruke vipps #580975 (IMI Internasjonal)