IMISJON

Archives

De siste årene har utfordret oss. Ikke bare en enorm vekst i antall land og menigheter som har blitt med på det Gud gjør, men enda mer i å forstå hva Gud faktisk gjør og hvordan vi kan la være å gå i veien for hans verk og prøve etter beste evne å forvalte den bevegelse som Gud har satt i gang. Varselskudd: