IMISJON

Da vi la en plan i 2010 var tanken å se de da unge lederne vokse til en internasjonal tjeneste. Nå skjer det:

Det er et svært omfattende arbeid i utlandet som kommer utfra IMI-kirken. Store tall, mange verktøy, mye folk involvert, i for tida 20 land. Men hva er det egentlig vi gjør?

Media fatter interesse for hvorfor det er fullt trøkk i misjonsarbeidet utfra IMI-kirken. Les her intervjuet med Steve Bruns:

Imi Internasjonal har fra 2010 bygget bloggside av siste nytt fra arbeidet. Unike brukere har vært opp til 5000 på en måned. I 2020 bygger vi videre på denne erfaringen og...