Forstå IMI Internasjonal og Agenda1 på et minutt?

Det er et svært omfattende arbeid i utlandet som kommer utfra IMI-kirken. Store tall, mange verktøy, mye folk involvert, i for tida 20 land. Men hva er det egentlig vi gjør?

Vi øser fra det Martin&Irene Cave, i Guds nåde, har utviklet IMI-kirken til å bli. Å være en del av IMI familien har gitt oss tro på at vi internasjonalt skaper en folkebevegelse av disipler som forandrer enkeltpersoner og samfunn.

For å lykkes med dette bærer vi særlig tre viktige bidrag med oss til Guds verdensvide familie:

1. Vi istandsetter ledere slik at de og deres menigheter lykkes i å gjøre disipler som i sin tur gjør disipler i flere ledd. Vi lykkes hvis de lykkes. Vi slår følge med dem, slik at de oppdager gullet de allerede har tilgjengelig og finner måter å bruke det på og å gi det videre til nye ledd av disipler. Vi forstår disippel som en som både hjelper nye til tro på Jesus og som gjennom sin tro bidrar til et bedre samfunn.

2. Vi gir folk praksis og forståelse av Guds rike kulturene. Når en bibelsk prinsipp blir allemannseie i en gruppe er det blitt en kultur. Det er en betydelig slagkraft i en gruppe som f.eks er preget av godhetskulturen, Guds nærvær kultur, profetisk-, helbredelse-, bekreftende kultur. Familiekulturen ligger i bunn og de øvrige kulturer vokser frem av at kristne, ledere, menigheter og kirkesamfunn ser på hverandre som familie.

3. Identitet som elsket av Gud. Gud er en god pappa som er strålende fornøyd med oss som er hans barn. Vi gjør altså ingenting for å vinne Guds anseelse, den har vi fra det øyeblikket vi kommer til tro på Jesus. Det betyr at vi ut fra å være trygge i at vi er elsket av Gud velsigner andre. Oppdraget vi har fått som kirke i mt 10,8-9 og Mt28, 18-20 er mye enklere når vårt utgangspunkt er at vi er høyt elsket og har direkte tilgang til alt Gud er og har. Likedan kampen mot fattigdom og når vi bidrar til å bygge gode samfunn, vil en trygg visshet om hvem vi er i Kristus, gi oss helt andre rammer for å lykkes. Vi tror at Paulus hadde et slikt utgangspunkt når han i Fil 4,3 sier at «Jeg kan gjøre alt». Fortsettelsen understreker jo nettopp at det er i «Ham som gjør meg sterk»

Agenda1 er vår beste måte å legge til rette for at disse tre tingene skjer. Likedan alle de andre verktøyene vi bruker i Thailand og Kambodsja har disse tre fokusene.

Leave a Reply

%d bloggers like this: