Politiet har blokkert alle bankkonti i Viste familien:

Idet Arne Viste gikk ut av tingretten frøs politiet alle familiens bankkonti. Også fremtidige konto vil omfattes av vedtaket. Dette har fortsatt siden 3. Oktober. Hvor lenge politiet har tenkt å holde på slik kan ingen gi oss svar på. Folkets givervilje holder dermed liv i familien Viste. Alle familiens lønninger kommer også inn på kontoer som er blitt fryst. Dette er jo ikke greitt, men uansett hva de tenkte det skulle føre til, så lykkes det ikke fordi langt over 1000 mennesker har villet det annerledes:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: