Politiet har blokkert alle bankkonti i Viste familien:

Idet Arne Viste gikk ut av tingretten frøs politiet alle familiens bankkonti. Også fremtidige konto vil omfattes av vedtaket. Dette har fortsatt siden 3. Oktober. Hvor lenge politiet har tenkt å holde på slik kan ingen gi oss svar på. Folkets givervilje holder dermed liv i familien Viste. Alle familiens lønninger kommer også inn på kontoer som er blitt fryst. Dette er jo ikke greitt, men uansett hva de tenkte det skulle føre til, så lykkes det ikke fordi langt over 1000 mennesker har villet det annerledes:

Leave a Reply

%d bloggers like this: