Et laboratorie av Guds rike kultur (Video)

Relasjon og familiekulturen får synlige uttrykk selv om vi kommer fra helt ulike sammenhenger og nasjoner. Jeg har aldri sett Guds rike kulturer bli allemannseie som på årets Summit. Både familiekultur, den profetiske kultur, Guds nærvær kulturen og bekreftende kultur var svært synlig i fellesskapet. Det er som et laboratorie av Guds rike kulturer.

Når vi har celebration of the Nations trekkes vi inn høylytt feiring av hver enkelt nasjon. Det gjør noe med oss å rope av full hals for å feire de andres seirer. Samtidig som det løfter dem opp, trekkes vi andre inn i tilhørighet. Dette er en enkel og virkekraftig praksis for å skape bekreftende kultur og familie kultur. Her ser du glimt fra Summit2020:

Leave a Reply

%d bloggers like this: