Derfor er IMI-kirken en multietnisk menighet

Sist søndag feiret vi at IMI-kirken er en norsk menighet for alle nasjoner. 25% av alle verdens nasjoner har minst en repr. i lokal menigheten. Hvorfor feirer vi det?

1. Vi trenger hjelp

I IMI-kirken vil vi gjøre verdifulle mennesker til etterfølgere av Jesus. Vi ser ethvert menneske som verdifullt og vi unner alle å få lære fra og følge etter Jesus. Alle mennesker legger seg inn under noe. Vi har erfart at ingen andre gir en slik frihet som Jesus. Ingen gir mer fred. Ingen gir mer mening. Det gir oss mulighet til å bli en del av en større historie.

Vårt ønske er at alle mennesker skal få erfare dette. Tilsiget av troende fra ulike nasjoner og kontinenter gir oss en betydelig hjelp. Nordmenn er ikke en ensartet størrelse, men stadig mer mangfoldig. Å være en mangfoldig menighet som møter et mangfoldig samfunn er derfor avgjørende viktig.

2. Vi blir likere Gud

Hvis kirka skal representerer en Gud som har skapt oss mennesker i sitt bilde så trenger vi at alle typer bakgrunner, etnisiteter og kulturer er å finne i kirka. Jo flere nasjonaliteter vi blir i kirka, jo mer ligner vi Gud. Når han skapte mennesket i sitt bilde var de ikke bare hvithuda. Det var hele spekteret. Det kan fungere som et bilde på behovet for at kirka på alle måter har i seg mangfoldet.

Egil Elling Ellingsen har sammen med Vidar M. Bakke og Torstein E. Nordal skrevet bok om mangfoldet i kirka. Boka bidrar til å vise vei i et stort spenn av 5 toneangivende personer. Det multietniske legger seg på en måte opp på den femfoldige forskjelligheten og bidrar til at kirka ligner Gud i stadig større grad. Da er det så lettere for oss å representere Gud på en måte som blir nyttig for et vidt spenn av byen og landets befolkning

3. Slagkraft

Vi tror og erfarer at folk fra andre nasjoner bringe rmed seg gaver, erfaringer og evner som vi i mindre grad har i vår etnisk norske kultur og kirketradisjon. Vi tror Gud har sendt nasjonene til vår lokal menighet for at vi skal på en bedre måte kunne være kirke som bidrar til et bedre samfunn og den enkeltes frihet i Jesus

Leave a Reply

%d bloggers like this: