IMISJON

Hver uke følges våre Lærermisjonærer opp av Dara og Sithuon. Jeg har fått lytte til noen av samtalene og det er inspirerende å høre hvordan de som nå reiser hjem til...

Første initiativ sammen med kommunen er å kjøpe inn mat o.l. for dem som sitter i karantene eller av helseårsaker ikke ønsker å gå ut. Slik bestiller du: Godhet Norge- menigheter...