Det er dette vi har trent for i ti år!

Mange misjonsorganisasjoner har valgt å hente sine misjonærer hjem under Corona utbruddet. Det får dels store konsekvenser hvis arbeidet er mer eller mindre avhengig av misjonærene. I Kambodsja har IMI Internasjonal 125 evangelistmisjonærer, 35 lærermisjonærer og en stab på 8 trente ledere. Ingen er kalt hjem. Alle er i fullt arbeid. Her ser du hvorfor:

Samtidig har vi i ti år trent utfra et spørsmål: Hva skjer hvis grensa stenger om fem år? Utfra et slikt scenario har vi trent og strukturert. Det var viktig at reel ledelse befant seg på innsiden av grensene. Det har vært viktig med så lave budsjett som mulig og høyt fokus på å utfase økonomisk støtte der det var mulig. F.eks er 40 av evangelistmisjonærene allerede selvfinansierte. De ulike tiltakene er satt opp slik at de kan gjøres uten økonomi.

Akkurat nå lukkes Kambodsja ned, slik Norge har erfart det de siste ukene. Kirkebygg kan ikke brukes lenger, mange av de tradisjonelle måtene å være kirke på fungerer ikke. Verst går det utover prester og pastorer som er vant til å gjøre kirke mens menigheten mer eller mindre ser på.

Hvordan utfordrer Corona tiltakene våre metoder? I liten grad, fordi en av våre viktigste byggestener har vært en enkel og multipliserbar måte å samles i små huskirker. Denne modellen er så enkel at en gruppe kan lære opp en ny etter kort tid, uten at en misjonær eller hovedleder utenfra må komme og sette det i gang. Nå er en tid hvor det kan vise seg at vi har trent godt for den situasjonen som har oppstått.

Helt konkret:

Staben på 8 aktiverer nå de 35 lærermisjonærene. Disse har trent sammen med oss siden 2011 og er fordelt på landets 25 fylker. Nå utrustes disse til å samle små grupper av ledere og sette dem i gang med små huskirker. Selve innholdet har de trent på og undervist om i årevis. Samtidig aktiveres Agenda1 menighetene, evangelistmisjonærene og ungdomslederne i IMPULS. Alle mann på dekk i en tid hvor mange vil trenge å finne et holdepunkt som ikke rystes. Vi vet at Jesus er et slikt solid holdepunkt, en som alltid går med, aldri går fra oss.

Vi er takknemlig for alle dere som vil be for kirka i Kambodsja og en stor takk til dere som trofast investerer i dette spennende arbeidet. For nye gaver kan Vipps nr. 580975 brukes. ( imi internasjonal)

Vi trenger også nye partnere som vil bli med på å istandsette kirka i Kambodsja. Her er det mulig med engangsbeløp og fast giveravtaler per måned. Kontakt terje@imikirken.no for en spennende prat!

Leave a Reply

%d