IMISJON

Det er helt nydelig hvordan en huskirkemodell vandrer fra et kontinent til et annet:

Etter besøk i 9 fylker er det spesielt en ting som står ut:

Vi tror vi går inn i en tid hvor mange flere vil reise ut i misjon. Et viktig sted for å prøve ut ulike land og situasjoner er kortidsteam. Her er...

Kirkebygg har noe for seg i kalde strøk og i regntiden i varmere strøk, men kan i mange tilfeller være nærmere en forbannelse enn en velsignelse:

Manaet er en del av staben i Kambodsja. Da hu for 20 år siden ble en kristen, gikk tanta hardt ut mot henne.

Vi har sett det over lengre tid og på mange måter. Impuls Kambodsja er i ferd med å bli:

I februar 2024 vil IMI-kirken/Normisjon i samarbeid med Asia Link sende helsepersonell på oppdrag i Kambodsja

Fremover vil IMI Internasjonal øke antall korttidsteam til ulike deler av verden. Det blir bl.a rene dame og herre team. Først ut er actiondrama for menn til Kambodsja. Max 4 plasser:

Av alle problemer man kan ha så er «for mye» vekst, et av mine favoritt problem. Nå trenger Kambodsja din hjelp:

For en dag det har vært. Blant mange høydepunkt så gjorde det som disse to fra Kambodsja delte stor inntrykk: