Løft Blikket zoom samtale

Denne våren har IMI-kirken besøkt nesten 100 menigheter for å lytte og lære fra de erfaringer som menighetene har fra tida med pandemi.

Her er en video samtale fra tirsdag 15. juni 2021 med sterke vitnesbyrd og gode læringer:

Leave a Reply

%d bloggers like this: