Vekkelse startet tre kirkesamfunn i Norge

En statskirke prest ble overveldet av den Hellige Ånds ild. Det skulle få følger for Norge fra sør til nord:

Kort om Lammers vekkelsen: (fra Wikipedia)

Under et studieopphold i Tyskland kom han i et miljø hvor han ble døpt i Den hellige ånd. Det skulle snu det meste på hodet:

Når han kom tilbake fikk han kontakt med en familie av likesinnede hvor de med bønn og skriftlesing ble sterkt fylt av Den hellige ånd. Når Lammers skulle tale i kirken falt Den hellige ånd også der og Norges største vekkelse var i gang. Det ble fortalt at når Ånden falt kjentest det som en svak vind blåste gjennom kirken og mange ble frelst. Han hadde strevd med sine taler tidligere, uten at noen ble berørt, men det viste seg at først når Den hellige ånd kom, ble det vekkelse. Det var menigheter over hele landet, helt opp til Tromsø.

Lammers stiftet Norges første dissentermenighet i Skien i 1853. I løpet av noen få år var det oppstått lammerske frimenigheter og grupper et 20-talls steder i Norge. Han var den drivende kraften i Stortinget for å oppheve konventikkelplakaten, slik at folk kunne ha møter uten en prests tillatelse og lese fra Bibelen.

Et av de største kirkesamfunnene som har sine røtter fra Lammers er Misjonskirken. Utfra Grenlandsområdet vokste både Indremisjonsbevegelsen og Baptistkirka på denne tida.

Leave a Reply

%d bloggers like this: