Armenia’s heltinne er norsk!

Vekkelse er også å stå opp mot urett. Da vi besøkte folkemord museet i Yerevan var Bodil fra Kragerø en av heltene som ble gitt stor plass og status. Her ser du hvorfor:

Bodil Bjørn var i ferd med å slå gjennom som artist da hun fikk et kall til misjon. Kallet brakte henne inn i et av Europas verste folkemord:

Wikipedia sier om opptakten til folkemordet: “Behandlingen av armenerne begynte som en generell anti-kristen sjåvinisme hos ungtyrkerne blant annet i form av erklæring av jihad i november 1914. Kristne innbyggere av riket og borgere fra ententelandene ble av regimet sett på som en felles fiende.”

Mens verden så en annen vei, da mange reiste hjem forble Bodil ved armenernes side. Hu bodde blandt annet i Mús. Her var alle våpenføre menn borte pga av krig. Osmanerne drepte gamle, barn og kvinner i et to mnd overgrep. 140.000 drept. Totalt ble over en million armenere drept fra 1915 og til utpå 1920 tallet. Mye tyder på at landet skulle renses for kristne armenere. Landområdene ble overtatt og tilhører fremdeles dagens Tyrkia. Tyrkia bestrider alle antydninger om folkemord. Midt i dette forble Bodil. Da Sovjet invaderte Armenia i 1924 ble alle kristne misjonærer uthevet. Bodil fortsatte arbeidet i Aleppo, Syria og da hun vendte tilbake til Norge i 1934 fortsatte hun arbeidet og kampen for armenerne.

Så sent som i 2021 ble hun hedret med frimerke i Armenia:

Leave a Reply

%d bloggers like this: