IMISJON

Vi tror vi går inn i en tid hvor mange flere vil reise ut i misjon. Et viktig sted for å prøve ut ulike land og situasjoner er kortidsteam. Her er...

I februar 2024 vil IMI-kirken/Normisjon i samarbeid med Asia Link sende helsepersonell på oppdrag i Kambodsja

Fremover vil IMI Internasjonal øke antall korttidsteam til ulike deler av verden. Det blir bl.a rene dame og herre team. Først ut er actiondrama for menn til Kambodsja. Max 4 plasser:

Fantastisk å være over 1600 på lørdagens the Send. Vi har ringt over 1000 telefoner de siste dagene og tror at den bevegelse som er skapt er en prosess. Derfor inviterer...