Det skulle gå med åtte justisministere før gjennombruddet kom. Både advokater,organisasjoner, kirkeledere og KRF politikere har jobbet i åresvis for disse endringene:

Read More

Det er et svært omfattende arbeid i utlandet som kommer utfra IMI-kirken. Store tall, mange verktøy, mye folk involvert, i for tida 20 land. Men hva er det egentlig vi gjør?

Read More

Vi gleder oss stort over at dagen endelig er kommet. Lørdag 23. Januar får Dara sin Socheata :

Read More

Like før jula satte inn hadde jeg gleden av å besøke familien Viste. «Vet du hva som er favoritt julesangen vår», spør mor Viste plutselig?

Read More

Massedåp øker i Kambodsja

To trender blir stadig tydeligere i Kambodsja. Begge lukter av vekkelse:

Read More

Fantastisk takkegave i IMI-kirken søndag 25. Okt. Nesten 92.000kr på en søndag er helt enormt. For en giverglede til en svært krevende situasjon i Kambodsja:

Situasjonen i Kambodsja har vært prekær lenge. Vi er informert om at noen familier har måtte grave opp røtter utenfor huset for å ha nok mat. Kirkene har heroisk gjort mye i å bøte på sult. Situasjonen skyldes at økonomien kollapset da Co-Vid19 stengte grensene og holdt folk hjemme fra å bruke penger, turistene måtte bli hjemme o.s.v.

Den kommende rishøsten gav håp. Derfor er det svært alvorlig at flommen har inntatt enda større områder enn tidligere. Om to dager er det meldt om ny runde med storm og massivt regn. Ris kan overleve noen dager med oversvømmelse, men nå ser det ut til å bli forlenget så mye at store mengder ris kan være tapt.

Det er enda mulig å hjelpe. Bruk enten Vipps til IMI Internasjonal #580975 Merk med Kambodsja eller

Bankkonto: 30003400030 Merk med Kambodsja.

Se bilder fra flommen her:

Read More

Plog ble av Stavanger tingrett slått konkurs. Flere momenter er tankevekkende og tildels tvilsomme i dommen, men det får vi eventuelt komme tilbake til i en evnt. anke. Men noe er mye viktigere enn Plog:

Read More

Fredag 25 september åpnet Stavanger tingrett konkursbegjæring mot Arne Viste personlig. Samtidig åpnet liknende sak mot bemanningsbyrået Plog. Det er mye underlig i denne saken:

Read More

Så lenge en urettferdig tyning av de lengeværende asylsøkerne fortsetter, vil Arne Viste og vi andre stå opp for dem. De kan nekte prøving av saken i høyesterett, de kan bruke alle midler, men kampen fortsetter. Siste nytt er at skatteetaten går til det uvanlige skritt å kreve skatt av arbeidstakeren Arne Viste og ikke av firmaet som allerede har krevd inn skatten fra han. Her ser du Arnes oppsummering av denne ukas nyheter:

Read More

Som en bieffekt av Arne Viste sin kamp for de lengeventende ble det synlig at den norske stat urettmessig har tatt inn millioner i avgifter fra de lengeventende. Nå svarer finansministeren:

Read More

Staten ville i utg.pkt gi bot på 600.000kr for å brukt arbeidskraft fra bemanningsbyrået Plog. Saken kom opp i Oslo Tingrett 30. aug. Idag falt dommen med en enstemmig frifinnelse. Det er fullt mulig at staten anker, men retten har etter en “skjønnsmessig helhetsvurdering vurdert at foretaksstraff ikke ilegges.”

Dette er en spesielt viktig sak. Arne Viste har hele tiden stilt splørsmål med at påtalemakten ikke går direkte mot Plog. Det å gå på svakere ledd gir inntrykk av at staten skygger banen. Man kan få inntrykk av at staten vil skremme folk fra å bruke Plog eller jobbe for Plog istedenfor å gå skikkelig inn i det juridiske rettighetene som Arne Viste mener at Grunnloven gir han.

Read More