Forstå Arne Viste saken på 1 minutt

De hadde ikke rett til helsehjelp. Fikk en av ungene en sykdom eller fikk en av de voksne kreft var det kun i siste dødelige fase av sykdommen den norske stat ville hjelpe. Tannpinen måtte bare gå sin gang til det ikke var mer liv igjen i tannen. Det er i denne prekære situasjonen at retten til arbeid blir fratatt dem. Gjennom å bøtelegge bedrifter, kirker og enkeltpersoner skremmes stadig flere fra å hjelpe. Mange av de fastlåste har vært under et voldsomt press i 15-25 år. De kunne ha bidratt med skattekroner og arbeidskraft vi sliter med å få tak i. Av innvandrings regulerende grunner har majoriteten av vårt Storting ment at en slik behandling er verdig&rett. Arne Viste har tatt denne kampen med fare for personlig konkurs og fengsel. Saken er anket til lagmannsretten. Verken Arne eller Gunnar Stålsett trenger å gå i fengsel hvis politikerne endrer loven. Midlertidig arbeidstillatelse frem til uttransportering er mulig, f.o.m fem års venting vil f.eks løse de inhumane forholdene. Knyttes arbeidstillatelse til jevnlig fremmøte på politistasjon vil uttransport kunne skje så fort det faktisk er mulig.

Bildet viser Yemane fra Eritrea. Etter 24 år på mottak gav kroppen opp. Bildet er endel av en fotoserie Tine Poppe laget noen måneder før han døde. Han døde på siden av en oppslått bibel, i et land som sies å være tuftet på et kristent verdigrunnlag. Eritrea er fremdeles idag et av verdens tøffeste diktatur. Raymond Johansen sier til VG at han med selvsyn har sett returnerte eritreere fra Norge bli satt i fengsel umiddelbart etter ankomst fra et Norge som mente de ikke hadde beskyttelsesbehov.

Leave a Reply

%d bloggers like this: