IMISJON

Plog ble av Stavanger tingrett slått konkurs. Flere momenter er tankevekkende og tildels tvilsomme i dommen, men det får vi eventuelt komme tilbake til i en evnt. anke. Men noe er...

Fredag 25 september åpnet Stavanger tingrett konkursbegjæring mot Arne Viste personlig. Samtidig åpnet liknende sak mot bemanningsbyrået Plog. Det er mye underlig i denne saken:

Så lenge en urettferdig tyning av de lengeværende asylsøkerne fortsetter, vil Arne Viste og vi andre stå opp for dem. De kan nekte prøving av saken i høyesterett, de kan bruke...

Som en bieffekt av Arne Viste sin kamp for de lengeventende ble det synlig at den norske stat urettmessig har tatt inn millioner i avgifter fra de lengeventende. Nå svarer finansministeren:

Staten ville i utg.pkt gi bot på 600.000kr for å brukt arbeidskraft fra bemanningsbyrået Plog. Saken kom opp i Oslo Tingrett 30. aug. Idag falt dommen med en enstemmig frifinnelse. Det...

Karin Andersen (SV): I mediene i 2018 og 2019 kom det frem at asylsøkere med endelig avslag på opphold som var i arbeid fram til 2011 betalte trygdeavgift uten å være...

Dette skal ikke handle om Corona, men gi meg to minutt for å snakke Corona likevel:

Gro Harlem Brundtlands legendariske ord kan brukes til så mye, men jeg mener hun setter ord på en identitet som vi i Norge har hatt i generasjoner: I oppbyggingen av landet...

I det IMI kirken er i ferd med å avslutte sin Rettferdighets søndag passeres en milepæl i kronerullingen til Arne Viste sin kamp for de rettferdighetsløse:

Arne Vistes største forbilde er Jesus. Du skal ikke være rundt han lenge eller lese mye om kampen han fører før du aner hvor han finner kraften og inspirasjonen. Jesus er...