Anken i Arne Viste saken avvist (pressemelding fra IMI-kirken)

Idag ble det kjent at Lagmannsretten har avvist anken i Arne Viste saken. Arne selv fikk nyheten like før han gikk på flyet til USA. Han sier at han så fort som mulig vil se på innholdet i avslaget med sin advokat. Her er pressemeldingen fra IMI-kirken:

Vi er overrasket over utfallet. Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i dette spørsmålet. Grunnlovens rolle har jo vært hovedanliggende for Arne Viste, da denne ser ut til å si noe helt annet enn Utlendingslovens forbud.

Hvis domstolen nå lukker behandlingen uten å gå skikkelig inn grunnlovens rolle så er jo det skuffende og tankevekkende. Vi opplever fra vårt ståsted at dette ikke er nok belyst og håper og tror at høyesterett vil kjenne behov for å se på denne saken. Heller ikke ankeavslaget begrunner hvorfor grunnloven ikke er relevant, men slår fast, slik vi leser det, at det bare er slik. Denne saken hvor så mye menneskelig lidelse er involvert, vil trenge at saken drøftes dyptgående fra juridisk hold.

Hovedproblemet er fremdeles at opp til 3000 mennesker i landet vårt tynes på en måte som vi som kirke ikke kan forholde oss stilletiende til. For dem er det fremdeles ingen løsning om domstolen skulle velge å ikke se inn på saken videre. Det er det mest smertefulle i denne saken.

Vi vil stå med Arne og støtte han i å finne gode veier videre i hans kamp for de rettferdighetsløse. Den kampen er ikke bare hans, vi som kirke står tett ved hans side.

Egil Elling Ellingsen
Pastor i IMI kirken

For medie kontakt : Terje Høyland 47279194

For å lese Borgartings avgjørelse, så er dette saksnummer: 19-177624AST-BORG/04 (Se også side to av denne bloggen)

Foto: IMI-kirken /Karla Faur

Leave a Reply

%d bloggers like this: