Viser hele Kambodsja hvordan være kirke som familie

Sithuon og Lysom har tatt med seg ungene for å modellere hvordan kirke ser ut i den nære familien.

I en tid da kirke er redusert til helt små grupper er det viktig at noen viser hvordan dette kan gjøres. Det som er ekstra nydelig er hvordan de lar ungene få en tydelig plass og at de har verdi i Guds familie.

Selv om du ikke skjønner så mye er dette sterke scener:

www.facebook.com/cambodia.churchgrowth/videos/2473939042920665/

I løp av de første ti timene har over 1000 sett sendingen deres og stadig flere lar seg inspirere!

Arbeidet i Kambodsja er strukturert for å kunne fungere også når pandemier begrenser handlingsrommet. Det har vært viktig for oss å jobbe utfra spørsmålet: Hva skjer hvis grensene stenges om fem år? Det var viktig for oss å sikre at slagkraften og ledelsen befinner seg på innsiden av grensa. Det var viktig at om vi vestlige ikke kan være på feltet lenger så skal arbeidet kunne fungere for fullt. Vi har valgt en hovedmodell som tåler at kirkebygg stenges og at prestene ikke kan gjøre kirke som før. I all usikkerheten som Corona har skapt har Sithuon og teamet stått støpt og leder ann nå som myndighetene åpner for grupper opptil 10 personer.

Nå trenger de vår hjelp.

Vipps gjerne vekkelsen videre i Kambodsja ved å gi din gave til IMI Internasjonal # 58 09 75

Leave a Reply

%d