En kjærlighet som velter bord!

Arne Vistes største forbilde er Jesus. Du skal ikke være rundt han lenge eller lese mye om kampen han fører før du aner hvor han finner kraften og inspirasjonen. Jesus er kjærlighet! Det var kjærligheten til deg som drev han til det ultimate offer ved å død. Det var kjærlighet som gjorde at han ble kritisert for å henge med feil folk. Hans kjærlighet fikk også et voldsomt utslag da han oppdaget at Guds hus var gjort om til kjøpesenter. Han grep en pisk. Jaget kremmerne ut av templet og veltet bordene. Slik ser også Jesu kjærlighet ut. En slik kjærlighet søker å dra i bremsen og si at samfunnet er iferd med å bosette seg i ufrihet. Det virker voldsomt når du leser om Jesu oppgjør, men i bunn ligger den en kjærlighet til et folk som har beveger seg bort fra de gode verdiene, det gode samfunnet.

Også en slik røff kjærlighet til samfunnet mener jeg å se i Arne Vistes tydelige oppgjør ved sider av vårt samfunn som beveger oss bort fra å behandle alle folk med verdighet

De lengeventende skal tynes så hardt som mulig for å bli kvitt dem. De skal ut. De undergraver asylinstituttet. De gies merkelapper for at du ikke skal hjelpe dem. Du trues av politiet om du hjelper. For Arnes del har de vært villig til å blokkere både han og hans kones kontoer i månedsvis. De vil at det skal avskrekke alle andre som vil hjelpe. Og de trekker stadig flere for retten for å gi bot. De vil ikke nøle med å se verken Gunnar Stålsett eller Arne gå i fengsel. Så skrur vi skruen til enda noen runder. De lengeventende flyttes enda en gang for at ikke lokale vennskap skal kunne bli til glede og lysglimt i hverdagen.

Vi vet om lengeventende som ikke orket mer og tok sitt eget liv. De registreres ikke noe sted. Ingen vet, men vi vet at vi som samfunn har tynt dem så hardt og så lenge, at døden virket innbydende.

Det er kjærlighet til Norge å velte disse bordene av umenneskelig behandling. Det er viktig at Arne Viste ikke blir stående alene i se Norge bevege seg vekk fra denne måten å behandle folk. Det finnes ingen grunn nok for en slik tyning. Det er tid for å stå opp for Arne Viste igjen. «Je suis Arne Viste» betyr at jeg står sammen med Arne Viste.

Om ikke lenge faller dommen i Høyesterett. Sier de ja blir saken sendt tilbake til Lagmannsretten som overraskende avslo anke. Sier de nei vil Arne selv beskrive veien videre. En ting vi vet han vil fortelle pressen og det norske folk er at kampen ikke er over. Til det er kjærligheten til Norge for stort og lidelsene for de lengeventende for alvorlige.

Leave a Reply

%d