Høyesterett avviser Arne Viste anke

Så kom beskjeden vi ikke håpet på, men ante kunne komme. Høyesterett gir lagmannsretten grønt lys for å ikke ta opp ankesaken som Arne Viste har ført for de lengeventende.

Hva gjør Arne Viste nå?

Det vil han komme tilbake til utover dagen gjennom media og i dagene som kommer når han og advokat Reusch har sett på saken.

Dette er negativt av to grunner:

1. De lengeventende som tynes alvorlig mye i vårt samfunn har ikke fått noen løsning

2. Domstolene har ikke kartlagt og diskutert grundig det som for oss ser ut til å være motstrid mellom ordlyden i Grunnloven og i Utlendingsloven om retten til arbeid og statens rolle i å ikke hindre noen til rett til arbeid i Norge.

Spørsmål som Arne vil avklare etterhvert er hva som skjer med Bemanningsbyrået Plog? Hva tenker han om risikoen for å måtte i fengsel? Hvordan skal han klare å betale 2,9 millioner som nå kan inndraes. Hvor går veien videre nå for det juridiske sporet?

Pressekontakt: Terje Høyland 47279194

IMI-kirken sin pressemelding finner du her!

Leave a Reply

%d bloggers like this: