Ny kronerulling for Arne Viste

Siden vi kom ut av Oslo Tingrett i fjor har politiet fryst familiens bankkontoer. Arne og familien har overlevd ved å tyne huslånet. Nå trenger de vår hjelp:

Det er overraskende at Domstolene så langt ikke har sett at de må gå dypt inn i Grunnlovens betydning. Den foreliggende dom gir myndighetene en ubetinget anledning til å frata mennesker retten til arbeid. Dette til tross for grunnlovsbestemmelsens forarbeider: «Det kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av Grunnlovens pålegg». Derfor fortsetter Arne Viste sin kamp.

Det er alvorlig at vi fortsetter å tyne de lengeventende på norsk jord på en uholdbar måte. At amnestiet som skal komme etter Granavolden-erklæringen gjelder de færreste og at domstolene så langt ikke har hatt mot til å uavhengig se på saken.De rettferdighetsløse settes i en stadig mer håpløs situasjon.

Status etter at første dom er blitt rettskraftig: Det ligger nok verdier i Plog til å betale 2,9 millioner. Dette er de skattepengene staten skulle ha tatt imot for lengst, men som Plog AS har satt til side i påvente av svar fra skatteetaten om feil med skattebehandlingen. Nå får staten pengene sine. Vi fikk inn 850.000 kr i forrige kronerulling. Dette gir oss bl.a slagkraft til å ta saken videre til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg eller andre egnet internasjonale domstoler.

Den kronerulling vi nå drar i gang skal redde Arne Viste sitt hus og daglig liv. Han har satset alt. Mistet jobben fordi saken belaster ryktet hans og det blir stadig vanskeligere å få oppdrag. Han er villig til å fortsette, med fare for at fengselsstraff på et år omgjøres til aktiv straff. Alle beløp på familiens private kontoer har i over et halvt år vært fryst av politiet og de har overlevd ved direkte gaver og ved å toppe fleksilånet på huset. Nå trenger vi hjelp til å betale ned den biten av lånet som er tynt til det ytterste slik at de beholder huset og klarer seg gjennom neste fase av denne rettferdighets saken.

Vi bruker samme Vipps konto som før. IMI-kirken har ryddet en øremerket konto for Arne Viste som du finner på #93846. Takk for din gave! 3000.34.00030 merk med «Arne Viste»

Spørsmål kan stilles til terje@imikirken.no eller 47279194

Leave a Reply

%d bloggers like this: