I et år bad pastor Lat! Så løsnet det:

Sithuon og Dara møter de fem lærerteamene annen hver uke. Vi kommer tett på det som skjer i Kambodsja. Pastor Lat fortalte idag en fantastisk historie:

I tre år hadde en kvinne i nabo landsbyen vært svært alvorlig psykisk syk. Svært forvirret. Klarte ikke å passe på seg selv, klarte ikke å snakke og forklare, ble mer og mer uregjerlig. Det offentlige har ikke noe tilbud i en slik situasjon og nær familie og nabolaget må håndtere situasjonen som best de kan. Det var perioder da hun ble for ustabil og de måtte låse henne inne på rommet for å beskytte henne mot seg selv.

Pastor Lat fikk nyss i problemet for et år siden. Hun besøkte kvinnen en gang i uka. Bad for henne. Sang. Leste gra Bibelen. Hun brakte fred og Guds nærvær. I forrige uke snudde alt. Guds kraft kom over kvinnen PG all uro forsvant. All lidelse opphørte. Hun er helt normal nå, fortalte pastor Lat med tårer i øynene.

Hvordan vet dere at hun er virkelig helbredet, spurte jeg? I tillegg til det vi ser av total endring i henne, så ser vi det også gjennom de rundt henne sin reaksjon. 6 av de voksne ville bli kristne når de så endringen som hadde skjedd. Nå er det etablert en Huskirke i hennes hjem og hele landsbyen kommer nå til kirka når de har et problem.

Bilde er illustrasjonsfoto fra annen helbredelse i Kambodsja

Leave a Reply

%d