Et av Norges viktigste steder er en åker

For 225 år siden pløyde Hans Nielsen Hauge marka bak meg. Det som skjedde utpå der skulle få enorme konsekvenser for Norge. Se video her:

Leave a Reply

%d bloggers like this: