Fantastiske 1 millioner til Arne Viste‘s kamp

I det IMI kirken er i ferd med å avslutte sin Rettferdighets søndag passeres en milepæl i kronerullingen til Arne Viste sin kamp for de rettferdighetsløse:

Arne har denne uka annonserte at kampen fortsetter. Kronerullingen gir han slagkraft til den kampen. Samtidig får vi ryddet opp i alle de kostnader Arne og familien tok ved å tyne flexilånet sitt i den lange tida politiet frøys familiens bankkonti.

Langt over 1000 ulike givere har bidratt så langt og IMI-kirken har gått foran i å gi kollekter til kampen. Rettferdighetssøndagen denne uka ble et sterkt møte med to av de kampene som vi som kirke står midt oppi. Du kan se samtalen her! (Fra ca 18 min og ut)

Samtidig ble det tatt opp kollekt til Arne Viste sin kamp og til kampen mot menneskehandel som vi kjemper gjennom Hope for Justice. I løp av dagens mange gaver bryter vi 1 million grensa. Hvor mye trenger Arne sin kamp? Vi vet ikke, men et forløplig mål er 1,2 millioner. Det vi vet er at kampen er langt fra ferdig og at vi ikke gir oss før vi igjen behandler alle folk på norsk jord med verdighet.

Leave a Reply

%d