Det helseministeren sa!

Dette skal ikke handle om Corona, men gi meg to minutt for å snakke Corona likevel:

Fredagens pressekonferanse ble viktig for langt mer enn virusrelaterte spørsmål. Helseminister Bent Høie fikk spørsmål om han burde ha grepet inn overfor de store folkemengdene på Black Life Matter demonstrasjonene. Hans svar er uhyre interessant. Retten til å demonstrere er grunnlovsfestet, derfor var det ikke rett å gripe inn selv om det smittevernfaglig ikke var en heldig situasjon.

La oss la det smittevernfaglige ligge akkurat nå, fordi jeg vet om en annen grunnlovsfestet rett som på samme måte står over lavere lover som smittevernloven og utlendingsloven: retten til arbeid. Fordi retten til å demonstrere er grunnlovsfestet så kan ikke norske myndigheter hindre at det demonstreres. Selv ikke under en pandemi. Likedan mener vi i Arne Viste saken at den norske stat ikke kan aktivt hindre mennesker på norsk jord muligheten til å ta seg arbeid. Ordlyden er at de skal «legge til rette for». Vi gleder oss til å få dette prøvd i norsk og internasjonale domstoler. Takk Bent Høie for å la Grunnloven ha reell betydning i norsk hverdag. Her trenger et samlet Storting og rettsvesen å følge opp på paragraf §110. Arne Viste sier i en kommentar:


§100 ytringsfrihet BØR finne sted
§110 statens myndigheter SKAL
Hva er forskjellen på BØR og SKAL?

Det er altså ingen grunn til at man skal tenke annerledes om retten til arbeid. Tvert imot!

Illustrasjonsfoto fra freepik

Leave a Reply

%d bloggers like this: