Full frifinnelse av Plog relatert bedrift

Staten ville i utg.pkt gi bot på 600.000kr for å brukt arbeidskraft fra bemanningsbyrået Plog. Saken kom opp i Oslo Tingrett 30. aug. Idag falt dommen med en enstemmig frifinnelse. Det er fullt mulig at staten anker, men retten har etter en “skjønnsmessig helhetsvurdering vurdert at foretaksstraff ikke ilegges.”

Dette er en spesielt viktig sak. Arne Viste har hele tiden stilt splørsmål med at påtalemakten ikke går direkte mot Plog. Det å gå på svakere ledd gir inntrykk av at staten skygger banen. Man kan få inntrykk av at staten vil skremme folk fra å bruke Plog eller jobbe for Plog istedenfor å gå skikkelig inn i det juridiske rettighetene som Arne Viste mener at Grunnloven gir han.

Leave a Reply

%d bloggers like this: