Finansministeren åpner for å betale lengeventende tilbake

Som en bieffekt av Arne Viste sin kamp for de lengeventende ble det synlig at den norske stat urettmessig har tatt inn millioner i avgifter fra de lengeventende. Nå svarer finansministeren:

Det er SV Karin Andersen som brakte spørsmålet fra Mennesker i Limbo og Arne Viste inn på Stortinget. Finansdepartementet gjør en god jobb og svarer utfyllende:

«Den aktuelle saken gjaldt personer som jobbet i Norge etter endelig avslag på asylsøknaden, og som ble ilignet trygdeavgift, selv om de ikke oppfylte vilkårene for medlemskap i folketrygden. Feilen skyldtes ikke en systemfeil i Skatteetaten, men at Skatteetaten ved fastsettingen ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å frita skattyterne for trygdeavgift. Fastsettingen var basert på de opplysninger som forelå som grunnlag for skattemeldingen for de aktuelle årene.

Skattedirektoratet gikk i 2018 ut i media og opplyste at de som feilaktig hadde fått beregnet og hadde betalt trygdeavgift, kunne ta kontakt med Skatteetaten for å få endret dette. Skattedirektoratet har opplyst at de sakene de har fått henvendelser om, og hvor det er dokumentert at vilkårene for fritak er oppfylt, har blitt korrigert, uten hensyn til vanlige endringsfrister. Skatteetaten har ikke opplysninger som gjør det mulig å identifisere disse sakene, uten at skattyter selv tar initiativ til å få rettet feilen.» Se hele svaret her!

Dette betyr at de som har urettmessig blitt ilagt trygdeavgift nå kan få dem tilbake ved å henvende seg til Skatteetaten. For flere av dem gjelder det tusenvis av kroner og totalbeløpet er estimert til flere millioner som skatteetaten har inndradd urettmessig.

Bra svar, men blir det reel opprydding?

Det er mye som kunne vært sagt om hvordan skatteetaten ikke vil si noe om hvilken dokumentasjon de krever, men finansministerens svar vil vi håpe får fortgang på prosessen og at man også fra skatteetaten gjør alt man kan for å rydde opp. Og kan det være at man i 2011 tar skattekortene ikke av innvandringsregulerende hensyn, men fordi man oppdaget at dette allerede da var en betydelig skandale. Man har nektet folk tilgang til helse og trygdeytelser, men har trukket dem like mye som de som har vært medlem av folketrygden.

Leave a Reply

%d