Konkurs frafalles mot Arne Viste

Fredag 25 september åpnet Stavanger tingrett konkursbegjæring mot Arne Viste personlig. Samtidig åpnet liknende sak mot bemanningsbyrået Plog. Det er mye underlig i denne saken:

La oss prøve å gi deg en oversikt og perspektiver:


• 2017 meldte Plog AS skattepause, i påvente av at alvorlige feil med skattebehandlingen av de ansatte ble rettet. De ansatte ble blant annet trukket 50% skatt, men fikk ikke skatteoppgjør.
• I stedet for å rette egne skattefeil, framsatte skatteoppkreveren krav om ca. 200.000 (Arne Vistes personlige skattetrekk for 2018) fra Arne personlig.
• Arne tilbød å betale det personlig, men at han da ville likebehandle alle de ansatte, og utbetale skattetrekket fra alle de ansatte til dem personlig.
• Det ville ikke skatteoppkreveren bekrefte
• I februar spurte Arne finansministeren om dette
• Finansministeren spurte skattedirektoratet, men fikk aldri svar
• I stedet meldte skatteoppkreveren utleggsforretning mot Plog AS og Arne Viste i juni.
• Arne ba om å få bli med i utleggsforretningen som kartlegger økonomien, dette hadde Arne krav på. Utleggsforretningen ble likevel holdt bak ryggen på Arne, og konkluderte med «Intet til utlegg», selv om det sto ca en million på Plog AS sin driftskonto
• I konkursbehandlingen i tingretten la vi fram denne informasjon.
• Etterpå valgte vi betale inn skattetrekket fra Arne Viste personlig for 2018 og 2019 (ca. 400.000) for å slippe en personlig konkurs
• Da unngikk vi også dobbeltbeskatningen det ville være om Arne først hadde blitt trukket disse 400.000 fra Plog, og deretter betalte dem igjen personlig.
• Plog AS vil etter konkursbehandlingen vurdere å likebehandle de andre ansatte, og betale skattetrekket fra dem tilbake til den enkelte.

I saken ble det påstått at Plog og Arne Viste ikke hadde informert skatteetaten. Men alle tallene de selv la frem hadde de hentet fra informasjon som Arne Viste hadde sendt dem regelmessig. Det er trist å se staten gå langt i å lyve og lure. De fulgte opp med å påstå at Arne Viste hadde vært passiv. Vår advokat repliserte at hun ikke tror det er noen skattebetaler som har gjort mer for å få betale inn skatt. Han har nærmest brutt opp døra til skattedirektoratet og henvendt seg til Finansdepartementet, domstoler, alle nivåer i skatteetaten for å få svar. De hevdet at Plog truet den gode skattemoralen i Norge. Skattemoralen trues her kun av en etat som nekter å svare på enkle spørsmål, svarte vår advokat.

Problemet har aldri vært at Plog har lurt unna skatt, men at skatteetaten aldri har kunne fortelle hvordan Plog sine ansatte skal kunne få innbetalt skatt og få det nødvendige skatteoppgjøret. Staten mente i rettssaken at de hadde forklart dette og at det var enkelt, men etter en pause for å finne frem til veiledningen kom de egentlig tomhendt tilbake. Så intet nytt.

Det var etter flere års mangel på svar at Plog opprettet skattepause i protest mot manglende svar og vilje til å finne løsning. Istedenfor å svare, har de nå altså gått til sak. Det er trist at offentlige organer ikke følger sin plikt til å veilede befolkningen. Det kan virke som om byråkrater og statlige ansatte lar være å gjøre jobben sin. Hvordan havnet vi der at de ser ut til å følge en politisk agenda. Det er alvorlig at de stadig oftere følger instrukser fra politisk motivert ledelse, fremfor å gjøre det de har beskrevet i sitt eget regelverk.

Arne selv har stått solidarisk med sine ansatte og også hans skatt er holdt tilbake på skattekontoen i Plog. For å ikke gi staten muligheten til å spore av saken, betalte Plog inn Arnes sin ubetalte skatt i etterkant av rettsaken. På den bakgrunn trekkes konkursbegjæringen tilbake.

Arne sier i en kommentar at han «liker dårlig å ikke stå solidarisk med sine ansatte. Det tynger meg, men jeg tror at å eliminere konkursbegjæringen mot meg selv vil hindre at saken sporer av og at jeg ikke kan fortsette kampen for de lengeventende.»

I saken mot Plog vil vi gi svar til dommerne innen fristen 5 oktober. Vi gleder oss. Advokat Hege Merete Oftedal fra PWC har over 20 års erfaring som bobestyrer. Det merkes. Vi har nok en gang fått en av de beste på sitt felt på laget.

Leave a Reply

%d bloggers like this: