Gjennombrudd i konvertitt saker?

Det skulle gå med åtte justisministere før gjennombruddet kom. Både advokater,organisasjoner, kirkeledere og KRF politikere har jobbet i åresvis for disse endringene:

Et første gjennombrudd kom da det kom inn to punkter i regjerings erklæringen om konvertitter. Begge disse så lenge ut til å ikke bli gjennomført, men i kulissene har flere aktører jobbet iherdig sammen med sentrale KRF politikere. Både Hareide, Syversen og Toskedal, Brandsdal og Ropstad har jobbet mye med dette og aldri gitt opp!

Behovet for opprydding har mange i kirke-Norge etterlyst lenge. Det har vært sårt å se våre fremste evangelister og bibellærere reise videre til Europa fordi de ikke ble trodd på sin konvertering. Nå har vi fått et rundskriv med gode presiseringer. Vi skulle ønske at man på enkelte punkt gikk enda lenger, men det er mange gode detaljer og drøftinger i rundskrivet som legger grunnen for grundige vurderinger av den enkelte konvertitt.

Du kan lese rundskrivet her!

Noen av høydepunktene:

Pkt 4.3 Utdyper og gir eksempler på hvordan termen forfølgelse skal forståes. Utvides ytterligere i pkt 6. F.eks forbud mot deltakelse i offentlig gudstjeneste kan komme inn under forfølgelse.

Pkt 4.4 hvis noen i hjemlandet f.eks myndighet eller familie har fanget opp at en har konvertert og reagerer så styrker det sannsynligheten for at det er en reell konvertitt

Flere steder stresses behovet for grundig og individuell vurdering, basert på konvertittens egen presentasjon av sin tro

Pkt 5 går inn i flere av momentene som en tro utspiller seg i. Bl.a aktivitet, refleksjon og kunnskap

Bruken av støtteskriv fra menighet holdes på omtrent samme nivå som idag. Skal vektlegges, men relativiseres utfra en større helhet. Husk at om del 1 av den juridiske endringen som var ute på høring opprettholdes, vil hver konvertitt kunne ha med seg menighetsperson i Nemd som vil bli gitt ordet. Dette er et av punktene vi ville at de skulle gå lenger i, slik at de som kjenner konvertitter best, kunne bli en enda større ressurs for UDI/UNE

Generell troverdighet reduseres til et viktig moment blandt flere. Det er en god fremgang fra at det har vært dominerende i vurderingen.

Pkt 6.3 konvertitten kan ikke pålegges lav profil. Man ikke forvente at konvertitten bare har en tro uten å leve ut en tro. Hvis det å leve ut en tro i hjemlandet fører til forfølgelse så vil det gi grunn for beskyttelse

Hva blir kirke-Norges viktigste rolle fremover?

Da er vi tilbake til alt det vi beskrev i ressursdokumentet som er å finne gratis på http://www.kristenkonveritt.no. Hvis vi som er kirke Norge tar imot konvertitter og lar dem vokse til aktive disipler av Jesus vil de ha alt de trenger for å gjøre rede for sin tro også overfor UDI/UNE.
Med de nye endringene vil det gi økt mulighet for å bli trodd og der hvor hjemlandet møter ny tro med forfølgelse, vil det kunne gi grunn til opphold.

For spørsmål og innspill: terje@imikirken.no

Forside bildet til konvertitt ressursheftet. Finnes også som kunstplakat i A4 og A3. Til slags for 500kr +porto til inntekt for konvertittarbeidet

Leave a Reply

%d